Стручни сарадници

Јаковљевић Вита, педагог

Јаковљевић Вита је рођена  23.8.1960. године у Краљеву. Основну школу  Гимназију завршила у Краљеву, а студије педагогије на Филозофском факултету у Београду. У ОШ „Димитрије Туцовић“ ради од 20.9.1989. године. Похађала је бројне акредитоване семинаре. Била је сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у реализацији семинара „Оцењивање у основној школи“.

—————————————————————————————————–

Радосављевић Јелена, психолог

Радосављевић Јелена, дипломирани психолог, ради у ОШ „Димитрије Туцовић“ од 2000. године. Завршила је Филозофски факултет, одсек психологија у Београду. У свом досадашњем раду похађала бројне акредитоване семинаре из различитих области. Члан је Дејвисовог међународног удружења за дислексију и поседује лиценцу за рад са децом која имају дислексију по Дејвисовом методу. Обуку је завршила у Швајцарској на енглеском језику. Члан је Првог српског друштва за дислексију и заинтересована да се што више људи едукује о проблемима ове деце током школовања. Објављује своје чланке у часопису „Блиц жена“ о темама из психологије.

————————————————————————————————-

Станковић Весна, библиотекар

Станковић Весна, рођена 17.06.1959. године у Призрену. Основну, средњу педагошку школу, а затим и вишу педагошку школу, смер наставник разредне наставе, завршила у Призрену 1980. године. Са радом почела исте године у ОШ код Сјенице. Стручни испит положила 1982. године у Ужицу. Радила у ОШ код Ушћа, Студенице и у Краљеву. У просвети има 30 година радног стажа. Од 1990. године ради у ОШ „Димитрије Туцовић“ као наставник, а од пре две године ради у школској библиотеци.

—————————————————————————————————–

Петровић Зоран, педагошки асистент