Наставно особље

 • Андријанић Гордана, професор математике
 • Арсић Славица, професор разредне наставе
 • Вујашевић Биљана, професор биологије
 • Вучинић Светлана, професор биологије
 • Вукомановић Мила професор географије
 • Гаровић Борис, професор разредне наставе
 • Гвозденовић Соња, наставник разредне наставе
 • Гвозденовић Наташа, професор енглеског језика
 • Глишовић Гордана, професор разредне наставе
 • Гољић Ивица професор историје
 • Ђоковић Мирко, професор информатике и рачунарства
 • Живковић Биљана, професор разредне наставе
 • Живковић Зоран, наставник историје
 • Живковић Никола, професор географије
 • Жарчанин Никола професор математике
 • Златојевић Славица, наставник српског  језика
 • Ивановић-Луковић Љиљана, професор енглеског језика
 • Каличанин Тања, професор разредне наставе
 • Кнежевић Зорица, професор српског  језика
 • Ковачевић Саво,  професор физичког васпитања
 • Љубисављевић Зоран, професор разредне наставе
 • Максимовић Александра, професор разредне наставе
 • Мареновић-Медић Сандра, професор разредне наставе
 • Мариновић Марија, наставник ликовне културе
 • Марковић Александра, професор енглеског језика
 • Марковић Душица, наставник разредне наставе
 • Миловановић-Велимировић Нада, професор хемије
 • Недељковић Славица, наставник разредне наставе
 • Николић Мирјана, професор француског језика
 • Новаковић Љиљана, професор разредне наставе
 • Обрадовић Александар,  професор физике
 • Пантић мр Ирена, магистар филолошких наука
 • Петровић Виолетa, наставник музичке културе
 • Петровић Милан, професор историје
 • Петровић Светлана, професор разредне наставе
 • Петровић-Вучетић Тања, професор разредне наставе
 • Почуча Мирослав, професор верске наставе
 • Плашић Милица професор разредне наставе
 • Радосављевић Сузана, професор техничког и информатичког образовања
 • Розгић Нела, професор француског језика
 • Рајнхофер Ана професор физике
 • Савељић Владимир, професор физичког васпитања
 • Савељић Марија, професор физичког васпитања
 • Сеизовић Биљана, професор разредне наставе
 • Славковић Милован, професор техничког и информатичког образовања
 • Спасојевић Д. Гордана, професор математике
 • Спасојевић Љ. Гордана, професор разредне наставе
 • Трифуновић Снежана, наставник разредне наставе
 • Ћилерџић Снежана, професор српског  језика
 • Чеперковић Драгана, професор математике
 • Чоловић Ивана, професор српског  језика
 • Чурлић Андријана, професор биологије