Запослени

У ОШ „Димитрије Туцовић“ запослено је 65 радника:

  • директор, 
  • 17 учитеља, 
  • 34 наставника,  
  • три стручна сарадника (педагог, психолог и библиотекар),
  • педагошки асистент,
  • секретар,
  • шеф рачуноводства и
  • 8 помоћних радника.

Директор

Наставно особље

Стручни сарадници