Документа

23.09.2020.GODINE

AKCIONI PLAN 2020-2021.

01.09.2020.GODINE

.PRAVILNIK O POSEBNOM PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA 01092020

26.08.2020.godine

PRAVILNIK O NASTAVI NA DALJINU 24082020

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI NA NASILJE 17082020

23.06.2020.

PRAVILNIK KALENDAR 2020 2021

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA 10062020

26.MAJ 2020.

PRAVILNIK O POSEBNOM PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA 01092020

PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU 2020

KATALOG UDŽBENIKA 26052020

PRAVILNIK KALENDAR 26052020

PRAVILNIK ZA ŠESTI RAZRED 26052020

PRAVILNIK ZA SEDMI RAZRED 26052020

PRAVILNIK ZA OSMI RAZRED 26052020

 

24.МАЈ 2020.

pravilnik-kalendar-izmene-5-2020

14.MAJ.2020.

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA 23.04.2020

21.АПРИЛ. 2020.

PRAVILNIK ZA PRVI RAZRED 17042020

PRAVILNIK O VRSTI I STEPENU OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U OŠ 17042020

18. MART 2020.god,

Dodatna uputstva o nastavi na daljinu

Primer operativnog plana rada nastavnika

31.01.2020.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA 29012020

18.10.2019.

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA ZA NASILJE 46-19

02.09.2019.

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SEDMI RAZRED 26082019

24.08.3019.

PRAVILNIK O PLANU UDZBENIKA AVGUST 2019

PRAVILNIK ZA SEDMI RAZRED 29052019

PRAVILNIK ZA OSMI RAZRED AVGUST 2019

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE JAVNIH ISPRAVA U OŠ AVGUST 2019

——————————————————————————————————————–

12.06.2019.

PRAVILNIK ZA SEDMI RAZRED 29052019

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE ZA PRVI RAZRED 25022019 PRAVILNIK ZA DRUGI RAZRED 32019

PRAVILNIK O DISKRIMINACIJI U ŠKOLI 2016

PRAVILNIK ZA TREĆI RAZRED 29052019

_________________________________________________________

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA 2019

PRAVILNIK O UPISU U SREDNJU ŠKOLU

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI EKSKURZIJE 06052019

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA 25022019

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU 25022019

PRAVILNIK O VREDNOVANJU RADA USTANOVE 25022019

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE ZA PRVI RAZRED 25022019

pravilnik_iop decembar 2018

obrasci_iop_2018

12.04.2018.

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJE ZA PRVI RAZRED

PRAVILNIK ZA ŠESTI RAZRED 2018

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ МАРТ 2018

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

ПОСЛОВНИК О РАДУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА

PRAVILNIK O POHVALJIVANJU I NAGRAĐIVANJU UČENIKA 2018

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U OSNOVNOJ ŠKOLI 2018

27.08. 2018.god

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA PRVI CIKLUS

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA ZA PRVI I DRUGI RAZRED

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA ZA TREĆI RAZRED

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA ZA ČETVRTI RAZRED

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA ZA DRUGI CIKLUS PETI RAZRED

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA ZA ŠESTI RAZRED

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA ZA SEDMI RAZRED

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA ZA OSMI RAZRED

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI IZVODE OBRAZOVNO-VASPITNI RAD IZ IZBORNIH PREDMETA U OSNOVNOJ SKOLI 2-2017

 

29.08.2018.god,

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI RAZRED JUL 2018

PRAVILNIK ZA PRVI I DRUGI RAZRED JUL 2018

PRAVILNIK ZA TREĆI RAZRED

PRAVILNIK ZA ČETVRTI RAZRED JUL 2018

PRAVILNIK ZA PETI RAZRED JUL 2018

PRAVILNIK ZA ŠESTI RAZRED JUL 2018

PRAVILNIK ZA SEDMI RAZRED JUL2018

PRAVILNIK ZA OSMI RAZRED JUL 2018

PRAVILNIK O SADRŽAJU I VOĐENJU EVIDENCIJE JAVNIH ISPRAVA U OŠ JUL 2018

03.09.2018.год. АКЦИОНИ ПЛАН 

Plan rada .

Akcioni plan .

18.09.2018.год.

PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA

PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠTVENO KORISNOG ILI HUMANITARNOG RADA

 

 

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основама система обраѕовања и васпитања 2017

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Коментар Правилника о оцењивању 19082013

Стручни коментар Правилника о оцењивању 19082013

Статут ОШ „Димитрије Туцовић“ 24092013

Пословник о раду Школског одбора 2013

Правила понашања у установи 03092013

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи 2013

Правилник о испитима у основној школи 23092013

Правилник о мерама безбедности ученика 2013

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о организацији и ситематизацији послова и радних задатака у основној школи 20092013

Правилник о раду 23092013

Стручни коментар- доношење и садржина Школског програма

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о похваљивању и награђивању ученика 28082013

Правилник о заштити од пожара

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика 27082013

Правилник о садржају и вођењу евиденције и издавању исправа јавних исправа 17082015

Правилник о упису ученика у средњу школу 2014.

Стручни коментар Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2014/2015. годину

Правилник о календару образовно-васпитног рада 2015-2016

Развојни план школе 2012 –  2017

Развојни план 2012-2017

Анекс Развојног плана 2012-2017

Акциони план из Развојног плана 2013-2014

Акциони план из Развојног плана 2014-2015

Акциони план из Развојног плана за 2015-2016.

Акциони план из Развојног плана за 2016-2017

 

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник за јавне набавке- измене 68-2015

Правилник календар 2017-2018

Стручни коментар – календар

Правилник пети разред 2017-2018

Правилник први и други разред 2017 – 2018

 

Развојни план школе 2017 – 2022

Акциони план из Развојног плана за 2017-2018

PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA KRAJ OSNOVNOG OBRAZOVANJA ZA STRANI JEZIK 

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU

PRAVILNIK О VOĐENJU EVIDENCIJE

PRAVILNIK OSMI RAZRED 2017

PRAVILNIK PETI RAZRED 2017

PRAVILNIK PRVI I DRUGI RAZRED 2017

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ZA PETI RAZRED 31.10.2017

PRAVILNIK ČETVRTI RAZRED 17.08.2017

PRAVILNIK O NACIONALNOM OKVIRU OBRAZOVANJA I VASPITANJA 07.11.2017

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED 07.11.2017

PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU 14.11.2017