ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности, редни број jaвне набавке за текућу годину:6/18, дел. број 476 од 01.10.2018. године, директор ОШ “Димитрије Туцовић“,дана 02.10.2018.године, доноси Oдлуку о додели уговора .

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -ЂАЧКА УЖИНА

У поступку јавне набавке мале вредности, редни број jaвне набавке  за текућу годину 5 /18, дел. број 440 од 20.09.2018.године, директор ОШ “Димитрије Туцовић“, дана 27.09.2018.године, доноси Одлуку о додели уговора, коју можете  погледати на следећем линку: Oдлука о додели уговора

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГE ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БРОЈ 06/18 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2019/2018. ГОДИНИ. ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ЈАВНА НАБАВКА – ЂАЧКА УЖИНА

ОШ “Димитрије Туцовић” Краљево објављује документацију за подношење понуде у поступку јавне набавке  број 05/2018 за набавку добара – ЂАЧКА УЖИНА за  ученике у школској 2018/2019. години.

Документацију  можете да преузмете овде:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA UZINA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности, редни број jaвне набавке за текућу годину 1 /18, дел. број 85 од 28.02.10.2018. године, директор ОШ “Димитрије Туцовић“, дана 01.03.2018.године, доноси Одлуку о додели уговора, коју можете  погледати на следећем линку: Oдлука о додели уговора.2.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности, редни број jaвне набавке за текућу годину 1 /18, дел. број 65 од 20.02.10.2018. године, директор ОШ “Димитрије Туцовић“, дана 22.02.2018.године, доноси Одлуку о додели уговора, коју можете  погледати на следећем линку: Oдлука о додели уговора.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БРОЈ 01/18 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ. ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности, редни број jaвне набавке за текућу годину 6 /17, дел. број 423 од 4.10.2017. године, директор ОШ “Димитрије Туцовић“, дана 5.10.2017.године, доноси Одлуку о додели уговора, коју можете  погледати на следећем линку: Oдлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЂАЧКА УЖИНА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

ОШ “Димитрије Туцовић” Краљево објављује документацију за подношење понуде у поступку јавне набавке  број 05/2017 за јавну набавку добара – ЂАЧКА УЖИНА ученика у школској 2017/2018. години.

Више информација о поступку  јавне набавке можете да сазнате овде:

 Конкурсна документација

Позив за подношење понуда